Tuition fee of Tashkent Turin Polytechnic University

 In accordance with the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. DP-5177 of September 2, 2017 “On priority measures of liberalizing foreign exchange policy”, the tuition fee of Turin Polytechnic University in Tashkent for 2017/2018 academic year for all courses of Bachelor is 25 000 000 UZS.

C свете Указа Президента Республики Узбекистан от 2 сентября 2017 г. № УП-5177 "О первоочередных мерах по либерализации валютной политики" стоимист обучения в 2017/2018 учебном году по всем направлениям бакалавриата  Туринского политехнического университета в городе Ташкенте установлена в размере  25 000 000 UZS.

 O`zbekistan Respublikasi Prezidentining 2-sentabr 2017-yil №PQ-5177 sonli "Valyuta siyosatini liberallashtirish bo`yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to`g`risida"gi qaroriga asosan Toshkent shahridagi Turin politexnika universiteti barcha bakalavriat yo`nalishlari bo`yicha 2017/2018 o`quv yili uchun shartnoma to`lovi 25 000 000 UZS etib belgilandi. 


Oxirgi o'zgartirish: Friday, 8 September 2017, 8:56 AM