Universitet odob-ahloq qoidalari / Этические правила университета

1. Одоб/аҳлоқ қоидалари/Этические правила

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

 ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАСИНИНГ

ОДОБ-АХЛОҚ ҚОИДАЛАРИ

ЭТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ТОШКЕНТ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

 ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАСИНИНГ

ОДОБ-АХЛОҚ ҚОИДАЛАРИ


ТОШКЕНТ


"Фақатгина чинакам маърифатли одам инсон қадрини, миллий қадриятларни,  бир сўз билан айтганда, ўзлигини англаш, эркин ва озод жамиятда яшаш, мустақил давлатимизнинг жаҳон ҳамжамиятида ўзига муносиб обрўли ўрин эгаллаши учун фидойилик билан курашиши мумкин”.

                                                                                                                                                 И.А. Каримов

1-бўлим. Умумий қоидалар

1.1. Ушбу олий таълим муассасаси (бундан буён матнда ОТМ деб юритилади)нинг одоб-ахлоқ қоидалари (бундан буён матнда "Қоидалар” деб юритилади) Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, "Кадрлар тайёрлаш миллий дастури тўғрисида”ги, "Таълим тўғрисида”ги, "Ёшларга оид давлат сиёсатининг асослари тўғрисида”ги ва "Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари тўғрисида”ги қонунлар, "Ёшлар йили”, "Баркамол авлод йили” давлат дастурлари, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг тегишли буйруқлари, ОТМнинг Устави, ички тартиб қоидалари ҳамда умумэътироф этилган маънавий ва ахлоқий тамойиллар асосида ишлаб чиқилган.

"Қоидалар” ишлаб чиқилишида Ўзбекистон Республикаси таълимга оид қонун ҳужжатларида фуқароларга таълим, тарбия бериш, касб-ҳунар ўргатишнинг ҳуқуқий асосларини белгилашга ҳамда ҳар кимнинг билим олишдан иборат конституциявий ҳуқуқини таъминлашга, таълим олувчиларни маънавий-аҳлоқий тарбиялашнинг ва маърифий ишларнинг самарали шакллари ҳамда услубларини ишлаб чиқиш ва жорий этишга қаратилганлиги сабабли ОТМнинг асосий функцияси таълим ва тарбия беришдан иборат эканлиги назарда тутилган.

1.2. "Қоидалар” ОТМ Илмий кенгаши томонидан тасдиқланганидан cўнг кучга киради ва унга ўзгартириш ҳамда қўшимчалар киритиш Илмий кенгаш қарорига биноан амалга оширилади.

1.3. "Қоидалар” ОТМнинг маъмурияти, профессор-ўқитувчилари, ходимлари ва талабалари (жамоа аъзолари)нинг ОТМга оид ўзаро муносабатларидаги одоб-ахлоқ тамойиллари, риоя этишлари шарт бўлган хулқ-атвор қоидалари ва мажбуриятларини белгилаб беради.

1.4 "Қоидалар”га риоя қилиш ОТМ жамоа аъзоларининг барчаси учун мажбурийдир.

1.5. Талабаликка ва ишга қабул қилинаётган ҳар бир шахс "Қоидалар” билан танишиб чиқиши ҳамда унга риоя қилишини ўз зиммасига олиб имзо қўйиши шарт.

1.6. ОТМ жамоат, давлат ва нодавлат ташкилотлари, таълим ва илмий муассасалар, тадбиркорлик субъектлари, оммавий ахборот воситалари ҳамда талабаларнинг ота-оналари билан ўзаро муносабатларда "Қоидалар”даги кўрсатмаларга риоя этилишидан манфаатдордир.

2-бўлим. Мақсад ва вазифалар

2.1. "Қоидалар”нинг  мақсади ОТМда соғлом маънавий ва ижтимоий-психологик муҳитни шакллантириш, унинг нуфузи ҳамда обрў-эътиборини асраб-авайлаш, юксак маънавий ва ахлоқий талабларга жавоб берувчи юқори малакали кадрлар тайёрлашга кўмаклашиш, ОТМнинг жамиятдаги ҳамда таълим тизимидаги нуфузини янада оширишдир.

2.2. "Қоидалар”нинг асосий вазифалари:

  - юксак маънавий-ахлоқий фазилатларга эга, жамият, давлат ва оила олдида ўз масъулиятини ҳис этадиган, давлатнинг ички ва ташқи сиёсатини тўғри англайдиган, ватанпарвар ва халқпарвар, ташаббускор ва тадбиркор, замонавий билимлар билан қуролланган ҳамда юксак инсоний фазилатларга эга бўлган иродаси бақувват, иймони бутун ва виждони уйғоқ мутахассисларни тайёрлаш;

- ОТМ жамоа аъзоларининг маънавий иммунитетини шакллантириш, сақлаш ва ҳимоя қилиш;

- ёшлар орасида одоб-ахлоқни бузишга, шу жумладан зўравонлик, ҳаёсизлик ва шафқатсизликни ташвиқот қилишга қаратилган ҳар қандай хатти-ҳаракатларнинг олдини олиш, жумладан, ёшларни ичкиликбозлик ва гиёҳвандлик иллатларидан, бошқа турли ҳалокатли таҳдидлар ҳамда биз учун ёт бўлган диний ва экстремистик таъсирлардан, тубан "оммавий маданият” хуружларидан ҳимоя қилишга кўмаклашишдан иборат.

3-бўлим. Жамоа аъзоларининг одоб-ахлоқига оид умумий қоидалар

3.1. ОТМда  ҳамжиҳатлик,  ўзаро ишонч,  ҳурмат, бир-бирига ғамхўрлик қилиш ҳамда аҳил-иноқлик жамоа аъзоларининг ўзаро муносабатларидаги муҳим шартлардир.

3.2. ОТМда ўзаро муносабатларнинг асосий тамойили - бир шахснинг ҳуқуқи бошқа шахснинг ҳуқуқини паймол қилмаслиги лозим, жумладан жамоа аъзосининг сўз эркинлиги унга бировга туҳмат қилиш, уни ҳақорат қилиш, ўзаро муносабатларда  умум эътироф этилган ахлоқ қоидаларини намойишкорона менсимасликда ифодаланувчи беҳаё сўзлардан фойдаланиш ҳуқуқини кафолатламайди, эътиқод эркинлиги диний маросим либосларида ОТМга келиш ҳуқуқини кафолатламайди, кийиниш эркинлиги таълим масканида тарбия жараёнига салбий таъсир қилиш ҳуқуқини кафолатламайди ва ҳоказо.

3.3. Жамоа аъзоларининг ОТМга  одамлар диққатини тортадиган танани шаффоф кўрсатиб турадиган, елка, кўкрак ва қорин, шунингдек тиззадан юқори қисмлари очиқ қоладиган ҳамда ҳаддан зиёд тор кийимда ёки диний ибодат либосида, металл занжирлар, тўғноғичлар, танага турли мунчоқлар қадаган ҳолда, спорт кийим ва пойабзалида келиши тақиқланади. Жамоа аъзолари ОТМга ораста бўлиб, унга монанд кийимда келиши лозим.

3.4.  Жамоа аъзосининг шаъни ва қадр қиммати ҳурмат қилиниши ҳамда халқимизнинг маънавий меросини авайлаб асраш мақсадида жамоа аъзолари бир-бирига нисбатан ҳурматсизлик қилиши, беҳаё сўзлар ишлатиши қатъий тақиқланади ҳамда ОТМда ўзаро "Сиз” деб мурожаат қилиш одат тусига кириши лозим.

3.5. ОТМ жамоа аъзолари турли тадбирларда (мажлислар, тантанали йиғилишлар, амалий учрашувлар, байрамларда) сўзга чиқувчиларга нисбатан ҳурмат билан муносабатда бўлиш, маиший тинчликка риоя этиши шарт. Зарурат тақозо этса, бир нотиқ ўз сўзини тугатиб, бошқаси сўз бошлашига қадар юзага келадиган узилиш вақтида залдан чиқиб кетиш мумкин.

3.6. Биноларга кириш жойларида тирбандлик юзага келса, талабалар профессор-ўқитувчилар ва ходимларни, эркаклар эса аёлларни ўзларидан олдин ўтказиб юборишлари лозим.

3.7. Бинога кираётган ҳар бир киши биноларга кириб-чиқишни назорат қилиш учун тайинланган масъул шахс ёки навбатчига ўз шахсини тасдиқловчи ҳужжатни очиқ ҳолда кўрсатиши шарт.

3.8. Жамоа аъзолари ОТМ ҳудудида йўлнинг ўнг томонидан юришлари керак. Бир-бирига дуч келганда албатта саломлашишлари, бунда: талабалар профессор-ўқитувчилар ва ходимларга, эркаклар хотин-қизларга, ёшлар катталарга биринчи бўлиб салом беришлари тавсия этилади. Бундан қўл бериб сўрашиш истисно бўлиб, ёши катта шахслар биринчи бўлиб қўл узатганидан кейингина унга жавобан қўл узатиш мумкин.

3.9. Миллий ва умумбашарий қадриятларга хос бўлмаган  ёки ОТМнинг ички муаммоларига таалуқли масалаларни Интернет тармоғига жойлаштириш ёки ундан турли мақсадлар йўлида фойдаланиш тақиқланади.

3.10. Компьютерларда ОТМга тегишли бўлмаган маълумотларни, шунингдек, турли кинофильмлар, ноқонуний диний маълумотлар, беҳаё суратлар, миллий, ирқий, этник, диний адоватни тарғиб қилувчи  ҳар қандай материалларни тайёрлаш,сақлаш, тарқатиш ва тарғиб этиш қатъиян ман этилади.

3.11. Ўқув машғулотларига ва ишга ҳамда жамоа аъзоларининг осойишталигига ҳалақит берадиган хатти-ҳаракатлар (радиоприёмник, телевизор, магнитофон ва бошқа овоз кучайтириш воситаларидан мақсадсиз фойдаланиш) содир этиш тақиқланади.

3.12. ОТМ жамоа аъзолари дарс машғулотлари ва ишга белгиланган кун тартибига кўра ўз вақтида келишлари шарт.

3.13. ОТМда ҳар қандай ҳуқуқбузарлик содир этиш таъқиқланади, шу жумладан, туҳмат қилиш, ҳақорат қилиш, жамоа аъзосига маънавий ёки моддий зарар етказиши мумкин бўлган маълумотни тарқатиш, тан жароҳати етказиш, фуқоролик муомаласидан чиқарилган воситаларга оид муносабатларга киришиш (гиёҳванд моддалар, психотропик воситалар ва ҳоказо), ичкиликбозлик, кашандалик, маиший тинчликка тажовуз қилиш, жанжаллашиш, қимор  ва тавакалчиликка асосланган бошқа ўйинлар ўйнаш қатъиян ман этилади.

4-бўлим. Профессор-ўқитувчилар ва талабаларнинг таълим-тарбия жараёнидаги ўзаро муносабатлари

 4.1. Профессор-ўқитувчилар ва талабаларнинг таълим-тарбия жараёнидаги ўзаро муносабатлари "Устоз-шогирд” миллий анъаналарига асосланиши лозим.

4.2. Профессор-ўқитувчи аудиторияга кирганида барча талабалар ўринларидан туриб саломлашишлари, сўнгра ўз жойларини эгаллашлари лозим.

4.3. Дарс машғулотлари вақтида уяли алоқа воситаларидан фойдаланиш барча учун тақиқланади.

4.4. Талаба ўзининг ножўя ҳаракатлари билан дарс машғулотларига халақит берса, профессор-ўқитувчи юзага келган вазият ҳақида деканатни хабардор қилиб ва унинг рухсати билан бундай талабани машғулотлардан четлатиши мумкин.

4.5. Талабада профессор-ўқитувчи билан ўқув машғулотларидан ташқари вақтда мулоқот қилиш заруратибўлса, унда талаба қуйидаги қоидаларни, яъни:

-профессор-ўқитувчи талаба билан дарс жадвалига мувофиқ машғулотларда, маслаҳат соатларида, мустақил ишларни, рейтинг назоратини топширишда ёки ўзаро келишув бўйича белгиланган вақтда шуғулланишини;

-ўзи мулоқот қилмоқчи бўлган профессор-ўқитувчининг лавозими, исми, отасининг исми ва фамилиясини аниқ билиши шарт.

4.6. Талаба олдиндан келишилмаган ҳолда профессор-ўқитувчининг ҳузурига келса, умумий ёки ўзаро келишилган маслаҳат соатига кеч қолиб келган ёки келмаган бўлса, профессор-ўқитувчидан ҳатто қисқа вақт суҳбатлашишни талаб қилишга ҳам ҳақли эмас.

4.7. Айрим ҳолларда талабалар профессор-ўқитувчини алмаштириш илтимоси билан мурожаат қилишлари мумкин. Бунинг учун жиддий сабаблар (қўполлик, таъмагирлик, профессор-ўқитувчининг айби билан машғулотлар ўтказилишидаги мунтазам узилиш ҳолларини исботловчи далиллар) кўрсатилиши ва у бўйича гуруҳнинг ягона фикри мавжуд бўлиши шарт. 

4.8. Профессор-ўқитувчи билан талаба ўртасида рейтинг назоратини топширишга доир зиддият келиб чиққан ҳолларда, талаба рейтинг назоратини махсус комиссияга топшириш учун рухсат бериш илтимоси билан кафедра мудирига мурожаат этиши мумкин. Бунда мурожаат асосланган бўлиши шарт. Бундай масалалар кафедра мудирининг тақдимномасига биноан факультет декани томонидан ҳал этилади. 

5-бўлим. Профессор-ўқитувчиларнинг ўзаро муносабатлари

5.1. Профессор-ўқитувчиларнинг ўзаро муносабатларида - ягона жамоа, ўзаро ҳурмат ва эътибор, дўстлик, ҳамжиҳатлик, ҳалоллик ва адолат тамойиллари амал қилиши лозим.

5.2. Профессор-ўқитувчилар муносабатларида инсон қадр-қимматига ҳурматсизлик қилиш,  шахсиятини камситиш, ўзганинг интелектуал мулкини ўзлаштириб олиш, қўполлик, беҳаё сўзлар ишлатиш, муштлашиш, ўзгаларга маънавий, моддий ёки жисмоний зиён етказиш қатъиян ман этилади.

6-бўлим. Талабаларнинг ўзаро муносабатлари

6.1. Талабаларнинг ўзаро муносабатларида -- ягона жамоа, ўзаро ҳурмат ва эътибор, дўстлик, ҳамжиҳатлик, ҳалоллик  ва адолат тамойиллари амал қилиши лозим.

6.2. Талабалар муносабатларида инсон қадр-қимматига ҳурматсизлик қилиш, шахсиятини камситиш, ўзганинг интелектуал мулкини ўзлаштириб олиш, қўполлик, беҳаё сўзлар ишлатиш, муштлашиш, ўзгаларга маънавий, моддий ёки жисмоний зиён етказиш қатъиян ман этилади. 

7-бўлим. Профессор-ўқитувчиларнинг одоб-ахлоққа оид мажбуриятлари

- одоб-ахлоқ қоидаларига риоя қилишда талабаларга намуна бўлиш;

- ОТМ манфаатларига зид бўлган хатти-ҳаракатлардан ўзларини тийиш;

- бирор - бир нохуш воқеа ёки ходиса рўй берса, зудлик билан у ҳақида маъмуриятга хабар бериш;

- ОТМ шаъни ва нуфузига доғ туширадиган ҳар қандай ҳолатларнинг олдини олиш;

- ОТМ тўғрисидаги ахборотлардан унинг манфаатлари ва обрўсига зиён етказиш учун ёки ўз манфаатлари йўлида фойдаланмаслик;

- дарс жараёнида талабаларга одоб-ахлоққа оид миллий анъаналаримиз, урф-одат ва қадриятларимизни тарғиб қилиш;

- ёшлар орасида соғлом турмуш тарзини қарор топтириш, уларни ичкиликбозлик ва гиёҳвандлик иллатларидан, бошқа турли ҳалокатли таҳдидлар ҳамда биз учун ёт бўлган диний ва экстремистик таъсирлардан, тубан "оммавий маданият” хуружларидан огоҳ этиб бориш;

- таълим олувчиларни маънавий-аҳлоқий тарбиялашнинг ва маърифий ишларнинг самарали шакллари ҳамда услубларини ишлаб чиқишга кўмаклашиш.

8-бўлим. Талабаларнинг одоб-ахлоққа оид мажбуриятлари

 а) ОТМ ҳудудида:

-ҳудудга киришда талабалик гувоҳномасини кўрсатиб кириш;

-ҳудудни ифлослантирмаслик ва чиқиндиларни фақат жойлардаги урналарга ташлаш;

-устозлар билан дуч келганда салом бериш;

-ўқув машғулотлари вақтида ҳудудда сабабсиз юрмаслик;

-ОТМ мулки (кўчар ва кўчмас мулки, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси ва ҳоказолар) га эҳтиёткорона муносабатда бўлиш;

-кийиниш ва ўзаро суҳбат одобларига риоя қилиш;

-мутасаддиларнинг рухсатисиз турли реклама воситаларини осмаслик;

-маиший тинчликка риоя қилиш;

-наркотик ва психотроп моддалар, алкогол ва тамаки маҳсулотлар истеъмол қилиниши ҳамда тарқатилишига қарши курашиш. Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ юқоридаги ҳолатлар ҳақида тегишли ташкилотларга ўз вақтида хабар бермаслик жавобгарликка сабаб бўлиши алоҳида қайд этилади.

б)  аудиторияда:

-уяли алоқа воситаларини ўчириб қўйиш;

-дарс вақтида гаплашмаслик;

-жиҳозларга маданий муносабатда бўлиш, парталарга ёзмаслик;

-қоғоз ва бошқа кераксиз нарсаларни қолдириб кетмаслик;

-овқатланмаслик, сақич чайнамаслик.

в) умумий овқатланиш жойларида:

-таомларни олишда навбат тартибига риоя қилиш;

-тирбандлик ҳолатида устозлар, аёллар, ёши катталарга ҳурмат кўрсатиш;

-овқатланиш вақтида шовқин солмаслик;

-умумий овқатланиш шахобчасида белгиланган тартиб-қоидаларга риоя қилиш.

г)  ахборот ресурс марказида:

-АРМ ходимлари билан ҳушмуомалада бўлиш;

-китоблар ва жиҳозларга эҳтиёткорона муносабатда бўлиш;

-баланд овозда сўзлашмаслик ва атрофдагиларга халақит бермаслик;

-қоғоз, сақич ва бошқа чиқиндиларни қолдириб кетмаслик;

-китобларни олиш ва топшириш тартиб-қоидаларига риоя қилиш.

д) талабалар турар жойларида:

-мавжуд жиҳозларни асраш, уларга зарар етказмаслик;

-электр-энергияси, газ ва сув ресурсларидан тежамкорона (оқилона) фойдаланиш;

-санитария ва гигиена хоналаридан фойдаланиш қоидаларига амал қилиш;

-талабалар турар жойи "Низоми” ва "Ички тартиб қоидалари”га қатъи риоя қилиш.

е) спорт мажмуаларида:

-спорт мажмуасига хос бўлган кийим ва пойабзалларда кириш;

-спорт инвентарларига нисбатан маданий муносабатда бўлиш;

-машғулотлардан кейин спорт инвентарларини белгиланган жойларга қайта топшириш;

-спорт мажмуасининг белгиланган тартиб-қоидаларига риоя қилиш.

ж) маданият саройи ва бошқа оммавий тадбирлар ўтказиш жойларида:

-   ўриндиқ ва бошқа жиҳозларга нисбатан маданий муносабатда бўлиш;

- оммавий тадбирлар вақтида ҳуштак чалмаслик, бақирмаслик, тадбир тугашидан олдин сабабсиз чиқиб кетмаслик;

- уҳлаб ўтирмаслик, ўриндиқларга ётиб олмаслик, бир-бири билан гаплашмаслик, ён атрофдагиларга халақит бермаслик.

Шунингдек,

- турли давраларда ўзининг намунавий хулқи ва билими билан ОТМ ҳақида юксак ижобий таассурот ҳосил қилишга интилиш;

- доимо комилликка интилиш, ҳалоллик ва адолат билан ҳаёт кечириш каби олижаноб фазилатларни чуқур англаш;

- ОТМ манфаати, унинг шаъни ва шонли анъаналари, обрўси ҳамда нуфузи  тўғрисида қайғуриш, уларни сақлаб қолишга жонкуярлик қилиш ва уларга ҳурмат билан муносабатда бўлиш.

9-бўлим. Профессор-ўқитувчи ва талабалар одоб-ахлоқида

ман этиладиган ҳолатлар

Профессор-ўқитувчига:

- жамоа аъзоларининг шахсиятини ва қадр-қимматини камситиш, ўзгаларнинг шахсий ва оилавий муаммоларини муҳокама қилиш;

- жамоа аъзолари ва бошқалар устидан турли иғво, ғийбат ва бўҳтонлар уюштириш;

- талабалар билан ўз ҳамкасабаларининг касбий ва шахсий камчиликларини муҳокама қилиш;

- талабаларни асоссиз ўқув машғулотлардан чиқариб юбориш;

- ўқув машғулотларида тижорат рекламаси ўтказиш;

- ўқув машғулотларида диний ташвиқот олиб бориш;

- ўқув машғулотларига маст, соч-соқол олинмаган ва кийиниш тартибига риоя қилмаган ҳолда келиш;

- биноларда ичиш ва чекиш кабилар қатъиян ман этилади.

Талабага:

- профессор-ўқитувчиларга қўполлик қилиш, машғулотлар вақтида асоссиз гапириш;

- профессор-ўқитувчи билан бошқаларнинг баҳосини муҳокама қилиш;

- ёлғон гапириш, ғирромлик ёки профессор-ўқитувчиларни чалғитиш билан боғлиқ ҳар қандай хатти-ҳаракатлар қилиш;

- ходимлар ва ўз ўртоқларига нисбатан ҳурматсизлик қилиш;

- ёзма ишларни ҳимоя қилиш ва рейтинг назоратига доир бошқа тартиб-таомилларни бажариш вақтида четдан ёрдам олиш, ўзгаларга ёрдам кўрсатиш;

- бошқа шахслар томонидан тайёрланган топшириқлар ёки ёзма ишларни ўз номидан топшириш;

- машғулотларни ўтказиб юбориш ёки кечикиб келиш;

- машғулотлар вақтида профессор-ўқитувчининг рухсатисиз аудиториядан чиқиб кетиш;

- бошқа талабанинг саъй-ҳаракатларига қасддан зиён етказиш;

- моддий жиҳатдан яхши таъминланганлигини турли йўллар билан кўз-кўз қилиш қатъиян ман этилади.

10-бўлим. Маъмурият, профессор-ўқитувчилар ва ходимлар ўртасидаги одоб-ахлоққа оид муносабатлар

10.1. Маъмурият, профессор-ўқитувчилар ва ходимлар ўртасидаги муносабатлар, ўзаро ҳурмат, аҳиллик, меҳнатсеварлик, бағрикенглик, инсонпарварлик, ғамҳўрлик ва адолат тамоилларига асосланади.

10.2. Маъмурият, профессор-ўқитувчилар ва ходимларнинг иш фаолиятига доир масалалар бўйича ҳамкорлик қилишида бир тарафнинг бошқа тарафга тазйиқ ўтказишига ёки унга ҳаракат қилишига, шунингдек адолат тамоилларига ва ОТМ манфаатларига зид бўлган қарорлар тайёрланишига йўл қўймайди.

10.3. Лавозим даражалари тенг бўлган ходимлар ўртасидаги муаммоларни ишчи тартибда ҳал этиш тавсия этилади. Лавозим даражалари тенг бўлган ходимларнинг иш жараёнидаги турли муаммоларни ўз ваколатлари доирасида, маъмуриятни жалб этмаган ҳолда ҳал этишлари маъқулланади.

10.4. Жамоада бирор бир масала билан маъмуриятга мурожаат қилиш тартиби субординация тамоили асосида ташкил этилади.

10.5. Профессор-ўқитувчи ва ходимнинг ОТМда маънавий-аҳлоқий муҳитни янада яхшилаш бўйича ташаббус ва ғоялари рағбатлантирилади.

10.6. Маъмурият профессор-ўқитувчилар ва ходимларнинг касбий ва интелектуал жиҳатдан ривожланишлари учун қулай иш жойи, замонавий компьютерлар, интернет тармоғидан, кутубхона фонди ва ахборот ресурсларидан эркин фойдаланиш шунингдек ҳордиқ чиқаришлари, дам олишлари,  жисмонан чиниқишлари учун барча имтиёзларни яратиб беради.

11-бўлим. Рағбатлантириш ва чора кўриш тартиби.

11.1. Ўқув йили давомида "Қоидалар”га тўла риоя қилган, ОТМда юксак маънавий-ахлоқий муҳитнинг янада қарор топишига ва мустаҳкамланишига хизмат қилган жамоа аъзолари, факультет деканлари, кафедра мудирлари ва бўлим бошлиқлари тавсиясига биноан ОТМ ички тартиб қоидаларига мувофиқ моддий ёки маънавий рағбатлантирилади.

 11.2. Жамоа аъзолари ушбу "Қоидалар”ни бузганида, ОТМ ички тартиб қоидаларининг "Интизомий таъсир чоралари” бўлимида келтирилган ҳолатлар бўйича чоралар кўрилади.

Шунингдек, жамоа аъзосининг хулқ-атвори устидан жамоат назоратини таъминлаш мақсадида, мазкур қоидаларга риоя этилмаганлиги ҳолатлари ОТМдаги  Бирлашган касаба уюшма қўмитаси, "Камолот” ЁИҲ, Хотин-қизлар ва "Ота-оналар” Кенгашларида ҳам муҳокама қилиниши ва уларнинг қарорига биноан жамоа аъзосининг ҳулқ-атвори тўғрисида у яшаб турган маҳалла фуқаролар йиғинига маълумот тариқасида ёзма хабар юбориш амалиёти ҳам жорий этилиши мумкин.


МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ЭТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ


ТАШКЕНТ


«Только по настоящему образованный человек может высоко ценить достоинства человека, сохранять национальные ценности, повышать национальное самосознание, самоотверженно бороться для того, чтобы жить в свободном обществе, чтобы наше независимое государство заняло достойное, авторитетное место в мировом сообществе».

                                                                       И.А. Каримов

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящие этические Правила (далее ­- Правила) высшего образовательного учреждения (далее - ВОУ) разработаны на основе Конституции и Законов Республики Узбекистан: «О Национальной программе по подготовке кадров», «Об основах государственной молодёжной политики», «О принципах и гарантиях свободы информации», Государственных программ «Год молодёжи», «Год гармонично развитого поколения», соответствующих приказов Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, Устава и Правил внутреннего распорядка ВОУ, общепризнанных нравственных и этических принципов.

При разработке Правил принята во внимание основная функция ВОУ - предоставление образования и воспитание, так как законодательные документы Республики Узбекистан в образовании направлены на предоставление гражданам образования, воспитание, определение правовых основ обучения профессиям и обеспечения конституционных прав каждого на получение знаний, разработку и внедрение эффективных форм и методов духовно-нравственного воспитания обучающихся и просветительской работы.

1.2. Правила вступают в силу после утверждения Учёным советом ВОУ, внесение изменений и дополнений в Правила осуществляется согласно решению Учёного Совета ВОУ.

1.3. Правила содержат неукоснительные для соблюдения правила поведения и обязанности, принципы этики во взаимоотношениях администрации, профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов (членов коллектива) ВОУ.

1.4. Соблюдение Правила обязательно для всех членов коллектива ВОУ.

1.5. Каждый член коллектива, принимаемый в ряды студентов и на работу, должен ознакомиться с Правилами и, поставив свою подпись, принять обязательство соблюдать их.

1.6. ВОУ заинтересовано в соблюдении указаний, содержащихся в Правилах, во взаимоотношениях с общественными, государственными и негосударственными организациями, образовательными и научными учреждениями, предпринимательскими структурами, средствами массовой информации и с родителями студентов.

Раздел 2. Цели и задачи

2.1. Цели Правил - формирование здорового духовного и социально-психологического климата в ВОУ, сохранение его имиджа, содействие в подготовке высококвалифицированных кадров, отвечающих высоким духовным и этическим требованиям, дальнейшее повышение престижа ВОУ в обществе и системе образования.

2.2. Основные задачи Правил:

- подготовка специалистов, обладающих высокими духовно-нравственными качествами, чувствующих свою ответственность перед обществом, государством и семьёй, правильно воспринимающих внутреннюю и внешнюю государственную политику, патриотов и гуманистов, инициаторов и предпринимателей, вооружённых современными знаниями и обладающих высокими человеческими качествами волевых, уверенных и с пробуждённой совестью.

- формирование, сохранение и защита духовно-нравственного иммунитета членов коллектива ВОУ;

- предотвращение всяких действий, направленных на нарушение этики поведения среди молодёжи, в том числе агитации к насилию и жестокости, содействие защите молодёжи от пьянства и наркомании, от других различных пагубных угроз и чуждых нам религиозных и экстремистских воздействий, опасностей «массовой культуры».

Раздел 3. Общие правила поведения членов коллектива

3.1. Сплочённость, заботливость, доверие и уважение друг к другу, дружелюбие - важнейшие условия взаимоотношений членов коллектива ВОУ.

3.2. Основной принцип взаимоотношений в ВОУ - права одного лица не должны унижать прав другого лица, в частности свобода слова члена коллектива не даёт ему права клеветать и порочить кого-либо, не даёт права пользоваться непристойными словами, выражающихся в демонстративном игнорировании общепризнанных правил поведения во взаимоотношениях, свобода убеждений не даёт права приходить в ВОУ в религиозных обрядах, свобода ношения одежды не даёт права оказывать отрицательное влияние на воспитательный процесс в образовательной обители и т.д.

3.3. Членам коллектива запрещается приходить в ВОУ в одежде, привлекающей внимание окружающих, оголяющей отдельные участки тела, плечи, грудь, живот, а также участки выше колен, чрезмерно узкой одежде, религиозной одежде, с обильно навешанными металлическими цепями, заклёпками, ожерельями, спортивной одежде и обуви. Члены коллектива должны приходить в ВОУ опрятными, в уместной одежде.

3.4. В целях уважения чести и достоинства члена коллектива, сохранения духовного наследия нашего народа категорически запрещается неуважение друг к другу членов коллектива, употребление неприличных слов. В ВОУ должно быть принято обращение друг к другу на «Вы»

3.5. Члены коллектива ВОУ на различных мероприятиях (собраниях, торжественных заседаниях, деловых встречах, праздниках) к выступающим должны проявлять уважение, соблюдать тишину и порядок. В случае необходимости разрешается покидать зал в паузах между выступлениями.

3.6. Если у входных дверей в здания образуются очереди, студенты должны пропустить впереди себя преподавателей и сотрудников, мужчины - женщин.

3.7. Каждый входящий в здание обязан предъявить в развёрнутом виде документ, удостоверяющий личность, ответственному лицу или дежурному, назначенному для осуществления соответствующего контроля.

3.8. Члены коллектива на территории ВОУ по ходу своего движения должны занимать правую сторону. Рекомендуется при встрече здороваться, соблюдая такую последовательность: студенты приветствуют преподавателей и сотрудников, мужчины - женщин, младшие по возрасту - старших. Исключение составляет рукопожатие - здесь инициатива может исходить только от старшего по возрасту.

3.9. Запрещается размещение в сети Интернет материалов, не соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям или имеющих отношение к внутренним проблемам ВОУ, или использовать этот материал для различных иных целей.

3.10. Категорически запрещается подготовка, хранение, распространение на компьютерах различных материалов, не имеющих отношения к ВОУ, а также кинофильмов, незаконных религиозных материалов, непристойных картинок, пропагандирующих национальную, расовую, этническую, религиозную вражду.

3.11. Запрещается совершение действий, нарушающих учебные занятия и работу, а также спокойствие членов коллектива (внецелевое использование радиоприёмников, телевизоров, магнитофонов и других звукоусиливающих средств).

3.12. Члены коллектива ВОУ обязаны приходить на учебные занятия и работу своевременно согласно установленному распорядку дня.

3.13. Запрещается в ВОУ совершение любых правонарушений, в том числе категорически запрещается клеветать, порочить, оскорблять, распространять сведения, которые могут нанести моральный и материальный ущерб члену коллектива, наносить телесные повреждения, приобщаться к средствам, выведенным из гражданского оборота (наркотическим веществам и психотропным средствам и т.д.), пьянство, табакокурение, нарушение спокойствия, устраивать скандалы, играть в азартные и другие игры, связанные с риском.

Раздел 4. Взаимные отношения профессорско-преподавательского состава и студентов в учебно-воспитательном процессе

4.1. Взаимоотношения преподавателей и студентов в учебно-воспитательном процессе должны основываться на национальных традициях «Наставник-ученик».

4.2. Когда преподаватель входит в аудиторию, все студенты должны встать и поприветствовать преподавателя, затем должны сесть на свои места.

4.3. Всем запрещается во время учебных занятий пользоваться средствами сотовой связи.

4.4. Преподаватель может отстранить от занятий студента, мешающего своими неуместными действиями учебным занятиям, уведомив деканат о сложившейся ситуации и получив на это его разрешение.

4.5. В случаях, когда студенту необходимо пообщаться с преподавателем вне учебных занятий, следует соблюдать следующие правила:

- знать, что преподаватель может заниматься с Вами в следующих случаях: на занятиях, на консультациях, при сдаче самостоятельных работ, на процедурах рейтингового контроля согласно расписанию, во время, назначенное по индивидуальной договоренности;

- точно знать должность, имя, отчество и фамилию нужного ему преподавателя.

4.6. Студент не может настаивать даже на краткой беседе, если он:

- пришел к преподавателю без предварительной договоренности;

- опоздал или не пришел на общую или на индивидуально назначенную консультацию.

4.7. В исключительных случаях студенты могут просить замены преподавателя. Для этого необходимы серьезные причины (доказанные факты грубости, некомпетентности, вымогательства, систематических срывов занятий по вине преподавателя и т.п.) и единодушное мнение группы.

4.8. В случаях индивидуального конфликта с преподавателем - студент может обратиться к заведующему кафедрой с просьбой разрешить пройти рейтинговый контроль на специальной комиссии. Просьба должна быть мотивирована. Эти вопросы решаются деканом факультета по представлению заведующего кафедрой.

Раздел 5. Взаимные отношения среди профессорско-преподавательского состава

5.1. Основные принципы, которыми руководствуются все преподаватели - единство коллектива, взаимное уважение и внимание, дружба, солидарность, справедливость и честность во взаимных отношениях.

5.2. Категорически запрещается во взаимоотношениях между преподавателями неуважительное отношение к человеческим ценностям, унижение личности, присвоение чужой интеллектуальной собственности, грубость, сквернословие, ссора, нанесение другим морального, материального и физического ущерба.

Раздел 6. Взаимные отношения между студентами

6.1. Основные принципы, которыми должны руководствоваться студенты во взаимных отношениях - единство коллектива, взаимное уважение и внимание, дружба, солидарность, справедливость и честность.

6.2. Категорически запрещается во взаимоотношениях между студентами неуважительное отношение к человеческим ценностям, унижение личности, присвоение чужой интеллектуальной собственности, грубость, сквернословие, ссора, нанесение другим морального, материального и физического ущерба.

Раздел 7. Этические обязанности профессорско-преподавательского состава

- быть примером студентам в соблюдении Правил;

- не предпринимать действий, чуждых интересам ВОУ;

- в случае возникновения какого-либо неприглядного происшествия или события, срочно информировать об этом администрацию;

- предупреждение любых событий, накладывающих пятно на честь и престиж ВОУ;

- не использовать сведения о ВОУ для причинения ущерба его интересам и авторитету или в своих интересах;

- пропаганда в учебном процессе относящихся к этике поведения наших национальных традиций, обычаев и ценностей;

- установление здорового образа жизни среди молодёжи,  предотвращение их от негативного воздействия пьянства и наркомании, от других различных пагубных угроз и чуждых нам религиозных и экстремистских воздействий, опасностей «массовой культуры».

- содействие разработке эффективных форм и методов духовно-нравственного воспитания обучающихся и просветительской работы.

Раздел 8. Этические обязанности студентов

а) на территории ВОУ:

- при входе на территорию предъявлять студенческое удостоверение;

- не сорить на территории и бросать мусор только в урны;

- при встрече с преподавателями, приветствовать их;

- во время учебных занятий без причин не ходить по территории;

- быть бережливым по отношению к имуществу ВОУ (движимому и недвижимому имуществу, растительному и животному миру и т.д.)

- следовать правилам ношения одежды и взаимной беседы;

- не вешать различные средства рекламы без разрешения ответственных;

- соблюдение спокойствия в быту;

- вести борьбу против употребления и распространения наркотических и психотропных веществ, алкогольной и табачной продукции. Особо отмечается, что, согласно законодательству Республики Узбекистан, своевременное не оповещение соответствующих органов о вышеуказанных случаях может быть причиной привлечения к ответственности.

б)  в аудитории:

- выключать средства сотовой связи;

- не разговаривать во время занятий;

- соблюдать культуру по отношению к оборудованию, не расписывать парты;

- не оставлять после себя бумагу и другие ненужные вещи;

- не кушать, не жевать жвачку.

в) в местах общественного питания:

- придерживаться очереди при получении блюд;

- в очередях проявлять уважение по отношению к преподавателям, женщинам, старшим по возрасту;

- не шуметь во время приёма пищи;

- соблюдать установленные правила в пунктах общественного питания.

г)  в информационно-ресурсном центре (ИРЦ):

- быть вежливым с сотрудниками ИРЦ;

- быть бережным по отношению к книгам и оборудованию;

- не разговаривать громко и не мешать окружающим;

- не оставлять за собой бумагу, жвачку и иной мусор;

- соблюдать правила получения и сдачи книг.

д) в местах проживания студентов:

- содержать наличное имущество, не причинять ущерб;

- экономно (рационально) использовать электрическую энергию, газ и воду;

- соблюдать правила пользования кабинетами санитарии и гигиены;

- строго соблюдать «Устав» и «Правила внутреннего распорядка» Дома студентов.

е) на спортивных комплексах:

- входить в спортивный комплекс в надлежащей одежде и обуви;

- быть культурным по отношению к спортивному инвентарю;

- после занятий возвращать спортивный инвентарь на свои выделенные места;

- соблюдать установленный распорядок спортивного комплекса.

ж) во дворце культуры и других местах проведения массовых мероприятий:

- быть культурным по отношению к сиденьям и другому имуществу;

- во время массовых мероприятий не свистеть, не кричать, не выходить беспричинно до завершения мероприятия;

- не спать, не лежать на стульях, не разговаривать друг с другом, не мешать окружающим.

А также,

- своим примерным поведением и знаниями стремиться в различных кругах создавать возвышенные положительные впечатления о ВОУ;

- всегда стремиться к совершенству, глубоко осознать такие благородные качества, как жить честно и справедливо;

- заботиться об интересах, чести, славных традициях, авторитете и престиже ВОУ, преданно душой стараться сохранить их и быть в уважительном отношении к ним.

Раздел 9. Запреты в этике профессорско-преподавательского состава и студентов

Преподавателю строго запрещается:

- унижение личности и ценностных качеств членов коллектива, обсуждение личных и семейных проблем других лиц;

- организация различных интриг, сплетен и клеветы над членами коллектива и другими лицами;

- обсуждение со студентами профессиональных и личных недостатков своих сослуживцев;

- без оснований отстранять от учебных занятий студентов;

- осуществлять на учебных занятиях коммерческую рекламу;

- проводить на учебных занятиях религиозную агитацию;

- приходить на учебные занятия в пьяном виде, небритым и с нарушением установленного порядка ношения одежды;

- пить и курить в зданиях.

Студенту строго запрещается:

- грубить преподавателям, на занятиях говорить без оснований;

- обсуждать с преподавателем оценки других студентов;

- врать, жульничать или совершать действия, связанные с введением в заблуждение преподавателей;

- проявлять неуважение по отношению к сотрудникам и своим товарищам;

- получать помощь со стороны, оказывать помощь другим при защите письменных работ и выполнении других процедур рейтингового контроля;

- сдавать от своего имени задания или письменные работы, подготовленные другими лицами;

- пропускать и опаздывать на занятия;

- выходить из аудитории во время занятий без разрешения преподавателя;

- умышленно наносить вред действиям другого студента;

- демонстрировать различными путями свою хорошую материальную обеспеченность.

Раздел 10. Этические отношения между администрацией, профессорско-преподавательским составом и сотрудниками

10.1. Отношения между администрацией, профессорско-преподавательским составом и сотрудниками основываются на принципах взаимного уважения, единства, трудолюбия, толерантность, человечности, заботливости и справедливости.

10.2. Недопустимы попытки давления с любой стороны при взаимодействии администрации, преподавателей и сотрудников по вопросам, относящимся к их трудовой деятельности, а также выработка решений, не соответствующих принципам справедливости и интересам ВОУ.

10.3. Между работниками одного должностного уровня рекомендуется решение проблем в рабочем порядке, если это способствует более эффективной работе. Приветствуется решение текущих вопросов работниками одного уровня в пределах их компетенции без привлечения руководства.

10.4. В коллективе порядок обращения с тем или иным вопросом к администрации формируется на основе принципа субординации.

10.5. Инициативы и идеи преподавателя и сотрудника по дальнейшему улучшению духовно-нравственного климата в ВОУ поощряются.

10.6. Администрация в целях профессионального и интеллектуального развития преподавателей и сотрудников создаёт все привилегии для пользования удобными рабочими местами, современными компьютерами, Интернетом, библиотечным фондом и информационными ресурсами, а также для отдыха, лечения, физического совершенствования.

Раздел 11. Порядок поощрения и принятия мер

11.1. Члены коллектива, полностью соблюдавшие Правила в течение учебного года, приложившие силы к дальнейшему становлению и укреплению высокого духовно-нравственного климата в ВОУ, согласно рекомендаций деканов факультетов, заведующих кафедр и начальников отделов, поощряются материально и морально в рамках Правил внутреннего распорядка.

11.2. При нарушении членами коллектива настоящих Правил принимаются меры в соответствии с разделом «Меры дисциплинарного воздействия» Правил внутреннего распорядка. В целях обеспечения общественного контроля над поведением члена коллектива, может быть введена практика обсуждения случаев несоблюдения настоящих Правил на Объединённом комитете профсоюза, ОДМ "Камолот”, Женском совете, Родительском совете и, согласно их решению, направление информации о поведении члена коллектива в письменном виде для принятия во внимание по месту жительства в махаллинский Сход граждан.


Одоб-ахлоқ қоидалари билан танишиб чиқдим, унга риоя қилишни ўз зиммамга оламан

С этическими правилами ознакомился, обязуюсь выполнять

________________________________________________________

ОТМ бўлинмаси, академик  гуруҳ  номи/Подразделение ВОУ, наименование академической группы

п.п.

Ф.И.Ш./ Ф.И.О.

Имзо/Подпись

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ЎЗБЕКИСТОНРЕСПУБЛИКАСИ

ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАСИНИНГ

 ОДОБ-АХЛОҚ  ҚОИДАЛАРИ (кўчирма)

д) талабалар турар жойларида:

-талабалар турар жойи "Низоми” ва "Ички тартиб қоидалари”га қатъи риоя қилиш

-мавжуд жиҳозларни асраш, уларга зарар етказмаслик;

-электр-энергияси, газ ва сув ресурсларидан тежамкорона (оқилона) фойдаланиш;

-санитария ва гигиена хоналаридан фойдаланиш қоидаларига амал қилиш;

-ҳудудни ифлослантирмаслик ва чиқиндиларни фақат жойлардаги урналарга ташлаш;

-мутасаддиларнинг рухсатисиз турли реклама воситаларини осмаслик;

-маиший тинчликка риоя қилиш;

-наркотик ва психотроп моддалар, алкогол ва тамаки маҳсулотлар истеъмол қилиниши ҳамда тарқатилишига қарши курашиш. Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ юқоридаги ҳолатлар ҳақида тегишли ташкилотларга ўз вақтида хабар бермаслик жавобгарликка сабаб бўлиши алоҳида қайд этилади.

МАЪМУРИЯТ

Тошкент шаҳридаги Турин политехника университети

қошидаги Талабалар ётоқхонасининг

 "Ички тартиб-қоидалари” билан танишиб чиқдим,

унга риоя қилишни ўз зиммамга оламан

п.п.

Ф.И.Ш./ Ф.И.О.

Имзо/Подпись

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.п.

Ф.И.Ш./ Ф.И.О.

Имзо/Подпись

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.п.

Ф.И.Ш./ Ф.И.О.

Имзо/Подпись